INFORMACE O SPRÁVĚ DAT

Účel oznámení o ochraně osobních údajů
Go Dominican Vacations SLR (Calle Pablo Neruda, No.09, Villa Ana Maria, El Batey, Municipio de Sosúa, Provincia de Puerto Plata, República Dominicana, dále jen "poskytovatel služeb", "správce") jako správce bere na vědomí, že je vázán obsahem tohoto právního upozornění. Zavazuje se zajistit, aby veškeré zpracování údajů souvisejících s její činností bylo v souladu s požadavky stanovenými v těchto zásadách a v platných vnitrostátních právních předpisech a aktech Evropské unie.
Zásady ochrany osobních údajů týkající se zpracování údajů správcem údajů jsou průběžně k dispozici na adrese https://godominicanvacations.com/hu/adatkezeles.

Správce údajů si vyhrazuje právo tyto informace kdykoli změnit. O případných změnách bude samozřejmě své čtenáře včas informovat.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se této komunikace, kontaktujte nás a my vám je zodpovíme.

Správce údajů se zavazuje chránit osobní údaje svých zákazníků a partnerů a přikládá velký význam respektování práva zákazníků na informační sebeurčení. Správce údajů nakládá s osobními údaji důvěrně a přijímá veškerá bezpečnostní, technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti údajů.
Správce údajů níže popisuje své postupy správy údajů.

Údaje správce
Pokud si přejete kontaktovat naši společnost, můžete se obrátit na správce údajů na adrese info@godominicanvacations.com nebo na čísle +1 809 870 5607.
Správce údajů vymaže všechny e-maily, které obdržel, spolu s osobními údaji, a to nejdéle po 6 měsících od data sdělení.

Název: Go Dominican Vacations SLR
Adresa: Calle Pablo Neruda, No.09, Villa Ana Maria, El Batey, Municipio de Sosúa, Provincia de Puerto Plata, República Dominicana.
Registrační číslo společnosti: 24016-PP
Název rejstříkového soudu: Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata
Daňové číslo: 132-04861-1
Telefonní číslo: +1 809 870 5607
E-mail: info@godominicanvacations.com
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Jméno: Eszter Erdélyi
Telefonní číslo: +1 809 870 5607

Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Osobní údaje, které je třeba poskytnout při registraci:

E-mailová adresa

Technické údaje
Správce údajů vybírá a provozuje IT nástroje používané ke zpracování osobních údajů při poskytování služby tak, aby zpracovávané údaje:
- přístupné oprávněným osobám (dostupnost);
- pravost a ověřování (pravost zpracování údajů);
- lze ověřit, že se nezměnily (integrita dat);
- být chráněny před neoprávněným přístupem (důvěrnost údajů).

Správce údajů přijme vhodná opatření na ochranu údajů před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním, vyzrazením, výmazem nebo zničením a před náhodným zničením.

Správce údajů zajišťuje bezpečnost zpracování údajů pomocí technických, organizačních a technických opatření, která poskytují úroveň ochrany odpovídající rizikům spojeným se zpracováním.

Správce údajů v průběhu zpracování uchovává.
- důvěrnost: chrání informace tak, aby k nim měli přístup pouze ti, kteří na ně mají právo;
- integrita: chrání přesnost a úplnost informací a způsob zpracování;
- dostupnost: zajištění toho, aby oprávněný uživatel měl k informacím přístup v okamžiku, kdy je potřebuje, a měl k tomu prostředky.

Soubory cookie (Cookies)
Co dělají soubory cookie
- shromažďovat informace o návštěvnících a jejich zařízeních;
- zapamatovat si individuální preference návštěvníků, které se používají například při online transakcích, aby je nebylo nutné znovu zadávat;
- usnadnit používání webových stránek;
- poskytovat kvalitní uživatelský zážitek.

Aby bylo možné poskytovat personalizované služby, je do počítače uživatele umístěn malý datový soubor zvaný cookie, který se při další návštěvě načte zpět. Pokud prohlížeč vrátí dříve uložený soubor cookie, má poskytovatel souborů cookie možnost propojit aktuální návštěvu uživatele s předchozími návštěvami, ale pouze ve vztahu k vlastnímu obsahu.

Doba zpracování
Doba uchovávání souboru cookie, více informací je k dispozici zde:

Obecné oznámení o souborech cookie společnosti Google:
https://www.google.com/policies/technologies/types/
Brožura Google Analitycs: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
Informace na Facebooku: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Právní pozadí a právní základ pro soubory cookie:
Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.

Hlavní funkce souborů cookie používaných na webových stránkách:

Nezbytně nutné soubory cookie: tyto soubory cookie jsou nezbytné pro používání webových stránek a umožňují používat jejich základní funkce. Bez nich nebudete mít k dispozici mnoho funkcí webu. Životnost těchto typů souborů cookie je omezena na dobu trvání relace.

Soubory cookie pro zlepšení uživatelského prostředí: tyto soubory cookie shromažďují informace o vašem používání webových stránek, například které stránky navštěvujete nejčastěji nebo jaká chybová hlášení se vám na webových stránkách zobrazují. Tyto soubory cookie neshromažďují žádné informace, které by identifikovaly návštěvníka, tj. jsou zcela obecné a anonymní. Informace, které nám poskytují, používáme ke zlepšení výkonu webových stránek. Životnost těchto typů souborů cookie je omezena na dobu trvání relace.

Soubor cookie Google Adwords Když někdo navštíví naše stránky, ID souboru cookie návštěvníka se přidá do našeho remarketingového seznamu. Společnost Google používá soubory cookie - například soubory cookie NID a SID - k personalizaci reklam, které se zobrazují v produktech Google, například ve vyhledávání Google. Tyto soubory cookie používá například k zapamatování vašich posledních vyhledávání, vašich předchozích interakcí s reklamami jednotlivých inzerentů nebo výsledky vyhledávání a vašich návštěv webových stránek inzerentů. Funkce sledování konverzí AdWords používá soubory cookie. Za účelem sledování prodeje reklam a dalších konverzí se do počítače uživatele po kliknutí na reklamu ukládají soubory cookie. Mezi běžná použití souborů cookie patří: výběr reklam podle toho, co je pro konkrétního uživatele relevantní, zlepšení vykazování výkonu kampaně a zamezení zobrazování reklam, které si uživatel již prohlédl.

Soubor cookie Google Analytics: Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací získat přesnější přehled o aktivitách jejich návštěvníků. Služba může používat soubory cookie ke shromažďování informací a vykazování statistik o používání webových stránek, aniž by bylo nutné identifikovat návštěvníky společnosti Google. Hlavním souborem cookie používaným službou Google Analytics je soubor cookie "__ga". Kromě vytváření zpráv ze statistik o používání webových stránek může být služba Google Analytics spolu s některými výše popsanými reklamními soubory cookie používána také k zobrazování relevantnějších reklam v produktech společnosti Google (např. ve vyhledávači Google) a na webu.

Remarketingové soubory cookie: mohou se zobrazovat předchozím návštěvníkům nebo uživatelům při prohlížení jiných stránek v síti Google Display Network nebo při vyhledávání výrazů souvisejících s vašimi produkty nebo službami.

Soubory cookie relace: tyto soubory cookie ukládají polohu návštěvníka, jazyk prohlížeče, měnu platby a jejich životnost je do zavření prohlížeče nebo maximálně 2 hodiny.

Mobilní verze, designový soubor cookie: detekuje zařízení, které návštěvník používá, a přepne na mobilní verzi do plného zobrazení. Životnost 365 dní.

Soubor cookie pro přijetí: když přijdete na stránky, budete v okně s upozorněním vyzváni k přijetí prohlášení o uložení souboru cookie. Životnost souboru cookie je 365 dní.

Facebook pixel (Facebook cookie) Facebook pixel je kód, který umožňuje webu vykazovat konverze, vytvářet publika a poskytovat majiteli webu podrobné analytické údaje o tom, jak návštěvníci web používají. Pixel Facebooku se používá k zobrazování personalizovaných nabídek a reklam návštěvníkům webových stránek v rozhraní Facebooku. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook si můžete přečíst zde: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie, nebudou vám některé funkce k dispozici. Další informace o tom, jak odstranit soubory cookie, naleznete na níže uvedených odkazech:
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
- Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
- Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Údaje týkající se online objednávek
Příjmení
Křestní jméno
Fakturace / adresa
E-mailová adresa
Telefonní číslo
Státní příslušnost

Údaje týkající se online správy
Příjmení
Křestní jméno
Fakturace / adresa
E-mailová adresa
Telefonní číslo
Státní příslušnost

Údaje týkající se newsletteru

Činnosti zpracování údajů související se zasíláním newsletterů
Název společnosti provozující poštovní systém je Go Dominican Vacations SLR.
Sídlo společnosti provozující poštovní systém: Calle Pablo Neruda, No.09, Villa Ana Maria, El Batey, Municipio de Sosúa, Provincia de Puerto Plata, República Dominicana.
Telefonní číslo společnosti provozující poštovní systém: +1 809 870 5607
E-mailová adresa společnosti provozující poštovní systém: info@godominicanvacations.com

Účel, způsob a právní základ zpracování

Obecné zásady zpracování údajů
Zpracování údajů v rámci činností správce údajů je založeno na dobrovolném souhlasu nebo na zákonném zmocnění. V případě zpracování na základě dobrovolného souhlasu mohou subjekty údajů svůj souhlas kdykoli v průběhu zpracování odvolat.

V některých případech je zpracování, uchovávání a předávání některých poskytnutých údajů vyžadováno zákonem a my o tom své zákazníky informujeme zvlášť.

Správce upozorňuje na skutečnost, že pokud subjekt údajů neposkytne vlastní osobní údaje, je povinen získat souhlas subjektu údajů.
Její zásady správy údajů jsou v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů, zejména:
- Zákon CXII z roku 2011 o právu na informační sebeurčení a svobodě informací (Infotv.);

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR);
- Zákon V z roku 2013 - o občanském zákoníku (občanský zákoník);
- Zákon C z roku 2000 - o účetnictví (zákon o účetnictví);
- Zákon LIII z roku 2017 - o prevenci a boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu (Pmt.);
- Zákon CCXXXVII z roku 2013 - o úvěrových institucích a finančních podnicích (Hpt.).

Fyzická místa uložení dat
Vaše osobní údaje (tj. údaje, které lze spojit s vaší osobou) můžeme zpracovávat následujícími způsoby: jednak se v našem počítačovém systému automaticky generují technické údaje týkající se počítače, programu prohlížeče, internetové adresy a navštívených stránek v souvislosti s internetovým připojením, jednak nám můžete poskytnout své jméno, kontaktní údaje nebo jiné údaje, pokud nás chcete při používání webových stránek osobně kontaktovat.

Předávání údajů, zpracování údajů, subjekty údajů

Trust My Travel Group

Název zpracovatele údajů: Trust Protects
Zpracovatelem údajů je společnost Qubotic Ltd, The Cedars, New Road Ryhall, Lincolnshire United Kingdom PE9 4HL.
Telefonní číslo zpracovatele údajů:
E-mailová adresa zpracovatele údajů: privacy@trustprotects.me

Zpracovatel údajů se podílí na evidenci objednávek na základě smlouvy se správcem údajů. Zpracovatel přitom zpracovává jméno, adresu, telefonní číslo, číslo a datum objednávky subjektu údajů v rámci promlčecí lhůty podle občanského práva.

Práva a opravné prostředky
Po dobu zpracování máte podle nařízení následující práva:
- právo odvolat souhlas
- přístup k osobním údajům a informacím o správě údajů
- právo na opravu
- omezení zpracování,
- právo na výmaz
- právo na protest
- právo na přenositelnost.

Pokud si přejete uplatnit svá práva, bude to vyžadovat vaši identifikaci a správce údajů s vámi bude muset v případě potřeby komunikovat. Proto, aby bylo možné vás identifikovat, budete muset poskytnout osobní údaje (identifikace však bude založena pouze na údajích, které o vás správce již má) a vaše stížnosti na zpracování budou k dispozici na e-mailovém účtu správce ve lhůtě uvedené v tomto oznámení v souvislosti se stížnostmi. Pokud jste naším zákazníkem a chcete být identifikováni pro účely vyřizování reklamací nebo vyřizování záruk, uveďte prosím také ID své objednávky pro účely identifikace. Můžeme je použít k vaší identifikaci jako zákazníka.

Správce údajů odpoví na stížnosti týkající se zpracování údajů nejpozději do 30 dnů.

Právo na informace
Správce přijme vhodná opatření, aby subjektům údajů poskytl všechny informace o zpracování osobních údajů uvedené v článcích 13 a 14 GDPR a všechna sdělení uvedená v článcích 15 až 22 a 34 GDPR ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, v jasném a jednoduchém jazyce.

Právo subjektu údajů na přístup
Máte právo získat od správce údajů zpětnou vazbu o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo na:
- mít přístup ke zpracovávaným osobním údajům a
- následující informace, které poskytne správce údajů:
- účely zpracování;
- kategorie osobních údajů, které o vás zpracováváme;
- informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým správce osobních údajů osobní údaje předal nebo předá;
- předpokládanou dobu uchovávání osobních údajů, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby;
- vaše právo požadovat od správce opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech;
- právo podat stížnost u dozorového úřadu;
- pokud údaje nebyly získány od vás, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
- skutečnost automatizovaného rozhodování (pokud se takový postup používá), včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech jasné informace o použité logice a významu a pravděpodobných důsledcích takového zpracování pro vás.

Účelem uplatnění práva může být zjištění a ověření zákonnosti zpracování, a proto v případě opakovaných žádostí o informace může správce údajů účtovat přiměřenou úhradu za poskytnutí informací.

Přístup k osobním údajům zajišťuje správce údajů zasláním zpracovávaných osobních údajů a informací e-mailem poté, co jste se identifikovali. Pokud jste zaregistrováni, umožníme vám přístup, abyste si mohli prohlédnout a ověřit osobní údaje, které o vás zpracováváme, přihlášením do vašeho účtu.

V žádosti uveďte, zda chcete přístup ke svým osobním údajům nebo k informacím o správě údajů.

Právo na opravu
Máte právo na to, aby správce údajů na vaši žádost neprodleně opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají.

Právo na výmaz
Subjekt údajů má právo na základě žádosti a bez zbytečného odkladu požadovat, aby správce vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a to z jednoho z následujících důvodů:
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
- subjekt údajů odvolá souhlas, na němž je zpracování založeno, a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování;
- subjekt údajů vznese námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
- osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost podle práva Unie nebo členského státu, která se na správce vztahuje;
- osobní údaje jsou shromažďovány v souvislosti s poskytováním služeb informační společnosti.

Výmaz údajů nelze zahájit, pokud je zpracování nezbytné: pro výkon práva na svobodu projevu a informací; pro splnění povinnosti zpracovávat osobní údaje podle práva Unie nebo členského státu nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; pro účely veřejného zdraví nebo pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely ve veřejném zájmu; nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování
Na žádost subjektu údajů správce omezí zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
- subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů a v takovém případě je omezení omezeno na dobu, po kterou jsou osobní údaje správné.
- který umožňuje ověřit přesnost osobních údajů;
- zpracování údajů je protiprávní a subjekt údajů nesouhlasí s výmazem údajů a namísto toho požaduje omezení jejich používání;
- správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
- subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování; v tomto případě omezení platí po dobu, dokud se nezjistí, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud je zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Právo na uchovávání údajů
Pokud je zpracování automatizované nebo pokud je zpracování založeno na vašem dobrovolném souhlasu, máte právo požádat správce údajů o údaje, které jste mu poskytli a které vám správce údajů zpřístupní ve formátu xml, JSON nebo csv, a pokud je to technicky proveditelné, můžete požádat, aby správce údajů údaje v tomto formátu předal jinému správci údajů.

Právo vznést námitku
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, nebo které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. V případě námitky nesmí správce osobní údaje dále zpracovávat, pokud pro to neexistují závažné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Automatizované rozhodování v jednotlivých případech, včetně profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho podobně významně dotýká.

Právo na odstoupení od smlouvy
Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Právo obrátit se na soud
Subjekt údajů se může obrátit na soud, pokud jsou porušena jeho práva. Soud rozhoduje mimo pořadí.

Postup Úřadu pro ochranu osobních údajů
Stížnost můžete podat u Národního úřadu pro ochranu osobních údajů a svobodu informací:
- Název: Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací
- Sídlo: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Poštovní adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5.
- Telefon: 0613911400
- Fax: 0613911410
- E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Webové stránky: http://www.naih.hu

Ostatní ustanovení
Informace o zpracování údajů, které nejsou uvedeny v tomto oznámení, jsou poskytovány v okamžiku jejich shromažďování.
Informujeme naše zákazníky, že soud, státní zástupce, vyšetřovací orgán, orgán činný v trestním řízení, správní orgán, Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací, Maďarská národní banka nebo jiné orgány oprávněné ze zákona mohou kontaktovat správce údajů za účelem poskytnutí informací, zpřístupnění nebo předání údajů nebo poskytnutí dokumentů.

Správce údajů zpřístupní orgánům veřejné moci, pokud orgán veřejné moci uvedl přesný účel a rozsah údajů, pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro účel žádosti, a to v rozsahu nezbytně nutném pro účel žádosti.

Tento dokument obsahuje veškeré relevantní informace o správě údajů v souvislosti s provozem internetového obchodu v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen nařízení. GDPR) a nařízením CXII z roku 2011. (dále jen Infotv.).