Tyto všeobecné obchodní podmínky ("VOP") obsahují všeobecné podmínky pro používání internetového obchodu, který provozuje společnost Go Dominican Vacations EA SRL, se sídlem na adrese Calle Pablo Neruda 9, Villa Ana Maria, Sosúa, Dominikánská republika, DIČ:132-04861-1, jako poskytovatel služeb ("poskytovatel služeb"). Využívejte naše služby pouze v případě, že souhlasíte se všemi jejími body a považujete se jimi za vázané. Tento dokument se neskládá, je uzavřen pouze v elektronické podobě (nepředstavuje písemnou smlouvu) a neodkazuje na kodex chování.

VOP si můžete stáhnout z následujícího odkazu: [dkpdf-button].

Údaje o poskytovateli služeb

Název poskytovatele služeb: Go Dominican Vacations EA SRL

Poskytovatel služeb se nachází na adrese Calle Pablo Neruda 9, Villa Ana Maria, Sosúa.

Kontaktní údaje poskytovatele služeb, e-mailová adresa pravidelně používaná ke kontaktování uživatelů:info@godominicanvacations.com

Registrační číslo společnosti:24016-PP

Daňové číslo:132-04861-1

Název registrujícího orgánu (obchodní rejstřík):Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata

Telefonní čísla:+1 809 870 5607

Číslo licence:220/2200

Jazyk smlouvy: maďarština

Podrobnosti o poskytovateli hostingu:https://rackforest.com

Základní ustanovení

1.1 Otázky neupravené těmito pravidly a výklad těchto pravidel se řídí maďarským právem, zejména s ohledem na příslušná ustanovení zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku ("občanský zákoník") a zákona CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti. Kogentní ustanovení příslušných právních předpisů se na strany vztahují bez zvláštních ustanovení.

1.2 Rozsah působnosti, změna VOP.

1.3. Autorskoprávní ochrana internetového obchodu jako autorského díla, pozor.

1.4. Dostupnost.

Pravidla pro správu dat

1.5. V oznámení o ochraně osobních údajů musí být uvedeny kontaktní údaje včetně registračního čísla pro ochranu osobních údajů.

Produkty a služby, které lze zakoupit

1.6 Musí být uvedeno, zda lze vystavené produkty zakoupit pouze online nebo osobně. Zda výrobky zahrnují DPH. Zahrnují náklady na doručení nebo balné.

1.7. Poskytovatel služeb v internetovém obchodě podrobně zobrazí název a popis výrobku a zobrazí fotografii výrobku. Obrázky zobrazené na produktových listech se mohou lišit od skutečných, v některých případech jsou použity jako ilustrace.

1.8 Pokud je zavedena akční cena, poskytovatel služeb plně informuje uživatele o době trvání akce.

Jak objednat

1.9. Podrobný popis procesu objednávky od přihlášení až po přidání produktu do nákupního košíku.

1.10. Možnosti opravy chyb při zadávání údajů (např. produkt navíc, odstranění produktu, kontrola ceny atd.)

1.11. Možnosti platby, popis způsobů doručení

1.12. Internetový obchod poskytovatele služeb je povinen neprodleně potvrdit uživateli přijetí jeho objednávky elektronickými prostředky. Pokud uživatel toto potvrzení neobdrží v přiměřené lhůtě v závislosti na povaze služby, nejpozději však do 48 hodin od odeslání objednávky uživatele, je zproštěn povinnosti učinit nabídku nebo smluvního závazku. Strany se mohou od výše uvedených pravidel odchýlit, pokud se na tom dohodnou.

Zpracování a plnění objednávek

1.13. Kdy se zpracovávají objednávky

1.14. obecná lhůta pro plnění, do x pracovních dnů od potvrzení. Pokud se poskytovatel služeb a uživatel nedohodli na době plnění, je poskytovatel služeb povinen splnit smlouvu v době nebo termínu uvedeném v žádosti uživatele, nebo pokud žádost neexistuje, nejpozději do 30 dnů od přijetí objednávky poskytovatelem služeb.

1.15. Pokud poskytovatel služeb nesplní své smluvní povinnosti, protože produkt uvedený ve smlouvě není k dispozici, neprodleně o tom informuje uživatele a vrátí mu zaplacenou částku bezodkladně, nejpozději však do třiceti dnů. Splnění této povinnosti nezbavuje poskytovatele služeb jakýchkoli jiných důsledků porušení smlouvy.

Vyřizování stížností

1.16. Internetový obchod musí spotřebitele informovat o svém sídle, o místě vyřizování stížností, pokud se liší od místa distribuce nebo prodeje, a o způsobu přizpůsobeném specifickým vlastnostem činnosti, obchodní formě nebo způsobu, jakož i o poštovní adrese, a pokud společnost přijímá stížnosti i tímto způsobem, o e-mailové adrese a internetové adrese a telefonním čísle společnosti nebo zákaznického servisu společnosti pro účely sdělování stížností.

Různá ustanovení

1.17. Poskytovatel služeb a uživatel se budou snažit řešit své spory smírnou cestou.

Sosúa, 2021.08.26.