V současné době si můžete vybrat z následujících způsobů platby:

Platba kreditní kartou:

Platbu kreditní kartou na našich stránkách zajišťuje společnost Trust My Travel.

V našem internetovém obchodě můžete platit kreditní kartou a pohodlně a bezpečně nakupovat. Po objednání vybraných služeb bude zákazník přesměrován na platební rozhraní Trust My Travel, kde může zaplatit svou kreditní kartou prostřednictvím nejbezpečnější šifrované transakce, která je v současné době k dispozici. Stačí, když naši zákazníci při výběru způsobu platby kliknou na "platit kreditní kartou" a poté na platebním serveru Trust My Travel zadají jméno zákazníka, číslo karty, datum platnosti a třímístný bezpečnostní kód. Přijímáme karty VISA, MasterCard, Maestro. Ověřte si u své banky, zda lze vaši kartu používat k nákupům online. Po úspěšném nákupu vám Trust My Travel zašle potvrzení o transakci nebo chybovou zprávu, pokud se transakce nezdaří.

Beru na vědomí, že následující osobní údaje uložené správcem údajů Go Dominican Vacations SLR v jeho uživatelské databázi budou předány společnosti Trust My Travel jako zpracovateli údajů. Správce údajů předává tyto údaje: jméno, příjmení, křestní jméno, země, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Povahu a účel činností zpracování údajů prováděných zpracovatelem údajů naleznete v oznámení Trust My Travel na níže uvedeném odkazu: https://trustprotects.me/about-us/

Bankovní převod:

Objednávku můžete zaplatit také bankovním převodem před jejím vyřízením. Zálohová faktura bude zaslána e-mailem. Je důležité, aby číslo objednávky bylo uvedeno v poli pro komentář k převodu. Celková částka příkazu bankovním převodem prostřednictvím zahraniční banky by měla být vypočtena a převedena podle nákupního kurzu MNB daného dne.

Pokud kupující ústně nebo písemně prohlásí, že nemá DIČ nebo že v rámci plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani pro účely DPH, a proto DIČ pro fakturaci neuvede, nemusí faktura obsahovat DIČ kupujícího.

V případě nákupu bankovním převodem je objednávka považována za přijatou, pokud je kupní cena služby (služeb) převedena nejpozději do 24 hodin od podání objednávky. Zpracování příchozích převodů trvá 2-3 pracovní dny. Služba bude poskytnuta až po připsání zaplacené částky a zpracování platby. Pokud se jméno osoby provádějící převod liší od jména zákazníka, musí být tato skutečnost uvedena v komunikačním poli spolu s identifikačním číslem. Pokud nebude celková částka objednávky připsána na náš bankovní účet do 5 dnů, bude objednávka automaticky zrušena z našeho systému. Zpracování služby bude zahájeno až po dokončení platební transakce.